Poniżej znajdziecie Państwo to czym się zajmujemy. Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy to czego szukacie jest w tym zawarte najlepiej się z nami skontaktować. Na pewno pomożemy. 

Ocena zagrożenia i ryzyka pożarowego

oparta na światowych standardach analiza występującego zagrożenia pożarowego oraz związanego z nim ryzyka na jak jakie jest wystawione mienie oraz biznes. Jest to poszukiwanie oczywistych, ale i ukrytych sytuacji mogących doprowadzić do powstania pożaru. Analizujemy ich ryzyko tj. potencjalne skutki dla budynków, instalacji, środków obrotowych, parków maszynowych czy też ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. To ryzyko to realne koszty związane ze stratą, których często nie pokryje nawet najlepsze ubezpieczenie. Na koniec proponujemy możliwe rozwiązania, które pozwolą uniknąć albo ograniczyć zarówno zagrożenie jak i ryzyko, czyli ułatwią spokojniejsze i bezpieczniejsze prowadzenie działalności biznesowej.


Instrukcje przeciwpożarowe:

indywidualnie opracowywana dokumentacja przeciwpożarowa podnosi poziom bezpieczeństwa firmy. W tworzonych przez nas instrukcjach ppoż. nie ograniczamy się tylko do stworzenia suchych wytycznych, ale we współpracy z Państwem tworzymy instrukcję, która jest kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, a nie tylko wypełnienie prawnego obowiązku. Jest to szczególnie ważne w przypadku średnich i dużych przedsiębiorstw, gdzie bezpośredni nadzór właścicielski jest prawie niemożliwy, a prawdopodobieństwo powstania pożaru rośnie. To także jasne zasady dla pracowników jak mają postępować by właściwe dbać o swoje miejsce pracy.


Ocena zagrożenia wybuchem i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem

Możliwość powstania wybuchu nie dotyczy tylko fajerwerków i materiałów wybuchowych. Mogą one powstać wszędzie, bo prawie wszędzie mamy doczynienia z substancjami, które mogą się do tego przyczynić: w domu, biurze, zakładzie, placu budowy. Żeby się tego wystrzec najlepiej jest poznać to zagrożenie i bezpiecznie się nim obchodzić. W tym celu opracowywane są oceny zagrożenia wybuchem i dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem (wymagane przepisami prawa).


Dochodzenia pożarowe dla instytucji i osób prywatnych

W sytuacji, gdy wydaje się, że przyczyna powstania pożaru jest oczywista albo wręcz przeciwnie, kiedy jest to trudne do wytłumaczenia warto skorzystać ze wsparcia specjalisty. W tych sytuacjach mogą padać pytania o przyczynę powstania pożaru, co do niej doprowadziło, dlaczego przebiegał tak a nie inaczej, kto rzeczywiście zawinił, czyja i jaka jest odpowiedzialność? To tylko część pytań, które się pojawiają i na nie oraz wiele innych może udzielić specjalista badający przyczyny oraz przebieg pożaru. Żadna sytuacja nie jest czarno-biała, dlatego warto sobie pomóc i zapytać nas o opinię.

Plany awaryjne

Nagłe sytuacje awaryjne potrafią przysporzyć dużo problemów i mogą doprowadzić do poważnych szkód w mieniu i działalności biznesowej. Reagowanie "adhoc", bez wcześniejszego przygotowania personelu, infrastruktury i kooperantów często bywa nieefektywne i bardzo stresujące. Historia zna wiele przypadków, w których dobrze prosperujące firmy upadały i długo z tego upadku wychodziły (o ile w ogóle), bo zdarzyło się coś na co nie były przygotowane jak pożar, awaria, wybuch, awaria albo katastrofa budowlana itp. Polisa ubezpieczeniowa jest tylko narzędziem, które może pomóc, ale nie jest rozwiązaniem samym w sobie. Do właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe jest wcześniejsze przygotowanie skutecznego planu postępowania w sytuacjach nagłych i kryzysowych, ich implementacja i praktyczne przećwiczenie. We współpracy z nami jesteście w stanie przygotować swój biznes na najgorsze i zapewnić swojemu biznesowi ciągłość działania.

Zabezpieczanie prac niebezpiecznych

Każdy czasami musi się zmierzyć z wykonaniem prac, które są niebezpieczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Te źle przegotowane, zabezpieczone i przeprowadzone mogą wywołać kosztowne w skutkach problemy dla biznesu i dla ludzi, którzy będą musieli się z nimi zmierzyć. Do tych rodzaju prac zaliczamy nie tylko te związane z możliwością powstania pożaru, ale inne które wymagają zastosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, muszą być realizowane w środowisku niebezpiecznym dla człowieka jak ciasne przestrzenie, brak tlenu, wysoka temperatura, wysokość itp. Każde z nich wymagają odpowiednio przygotowanego personelu, wyposażenia oraz procedur. Takie podejście gwarantuje bezpieczne przeprowadzenie wielu ryzykownych operacji i czynności. Nasz zespół jest w stanie realizować te trudne zadania dając poczucie bezpieczeństwa i spokoju naszym klientom.

Szkolenia przeciwpożarowe i bezpieczeństwa prac

Żadne wytyczne, zasady, przepisy nie są skuteczne bez praktycznego przedstawienia. Jest to nie tylko prezentacja zagadnień, ale i praktyczne ćwiczenie właściwych zachowań i zasad postępowania. Skuteczność zajęć praktycznych jest znacząco lepsza od wyświetlania slajdów czy lektury niewątpliwe ważnych dokumentów. Dlatego oferujemy prowadzenie kompleksowych szkoleń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa prac dostosowanych do charakterystyki klienta opartych na zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych. Ich efektem jest większe bezpieczeństwo pracowników i biznesu.

Prowadzimy je w najróżniejszych miejscach: budynkach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, różnorodnych zakładach przemysłowych, placach budów itp


Nadzór przeciwpożarowy nad obiektami budowlanymi:

Sprawowanie nadzoru nad budynkami, obiektami i instalacjami staje się trudniejsze ze względu na piętrzące się wymagania prawne, stopień skomplikowania, oczekiwania użytkowników itp. Powoduje to, że każdy aspekt wymaga współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, żeby zapewnić sprawne i bezpieczne użytkowanie. Dodatkowo ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu budowlanego lub terenu, obowiązek przestrzegania licznych przepisów przeciwpożarowych pod rygorem odpowiedzialności finansowej i karnej. Chcąc ułatwić Państwu funkcjonowanie oferujemy kompleksowe usługi nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym nieruchomości.