To my

Brunavarna to zespół ludzi z doświadczeniem w ocenie zagrożeń i ryzyka na jakie jest narażony biznes. Rozpatrujemy to w szerokim kontekście pożaru i wybuchu, awarii, zaburzeń ciągłości działania, zdarzeń losowych pociągających straty w mieniu i biznesie. Nasza praca to nie tylko sfera teoretycznych rozważań, ale praktyczne podejście w sferze prawnej, organizacyjnej , technicznej i technologicznej.


Nasze wieloletnie doświadczenie w wielu gałęziach biznesu opartych na międzynarodowych standardach jest zasobem, z którego warto skorzystać by pomóc sobie zabezpieczyć samego siebie i biznes. Bogata współpraca z partnerami rynku ubezpieczeniowego daje nam solidne podstawy do wspierania Państwa w kontekście ochrony ubezpieczeniowej mienia i działalności biznesowej.